Na een succesvolle landing in Frankrijk en België is de volgende stap in het ‘buitenlandavontuur’ genomen: een nieuwe Print.com-locatie in Würzburg.

Net als bij eerdere uitbreidingen was lokale aanwezigheid een belangrijke beweegreden om een locatie te openen in Würzburg. Zo kan de Duitse markt zien wie Print.com is en tegelijkertijd helpt fysiek ter plaatse zijn om nóg sneller in te kunnen spelen op klantwensen. De nieuwe locatie is bekend gebied voor Upper Print Nerd Marco Aarnink. “Waar het avontuur ooit begon gaat het nu verder. In Würzburg kocht ik ruim 15 jaar geleden voor het eerst drukwerk in om het vervolgens online te gaan verkopen en te starten als een van de eerste “internetdrukkers”. De rest is geschiedenis. En nu is het cirkeltje weer rond: als buurland en bakermat van de grafische industrie is Duitsland een logische nieuwe bestemming voor Print.com”.